Regulamin toplisty RZE¬BIARSTWO

  1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
  2. Jedyn± dozwolon± metod± zdobywania punktów w topli¶cie jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
  3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijaj±cych punkty.
  4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
  5. Zawarto¶ć strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
  6. Strona musi być zwi±zana z tematyk± toplisty.
  7. Przyjmowane będ± tylko strony zwi±zane z tytułem toplisty
  8. Strony które nie będ± miały zamieszczonego skryptu - otrzymuj± go, przy rejestracji - będa usuwane.
Strona główna toplisty